Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. VIRTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gradowej 11, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391724 (dalej jako VIRTAL), właściciel serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem http://www.virtal.pl (dalej jako serwis) przykłada wielką wagę do prawa użytkowników do ochrony prywatności.
 2. VIRTAL zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy oraz / albo za zgodą użytkownika lub automatycznie.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

§ 2
Dane zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego

 1. Aby można było skorzystać z oferty VIRTAL, należy w pierwszej kolejności wysłać do VIRTAL zapytanie za pomocą przygotowanego formularza. Podczas wypełniania formularza należy podać w niezbędnym zakresie dane osobowe, a także dane nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie w sytuacjach wskazanych w stosownym oświadczeniu nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do skontaktowania się przez VIRTAL celem przekazania szczegółów oferty oraz rozpoczęcia świadczenia usług.
 3. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez VIRTAL działającą jako administrator danych osobowych w celu kontaktowania się przez VIRTAL za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie i przedstawiania oferty handlowej, a także w celach dozwolonych przez ustawę. Podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania zi sprzeciwu co do przetwarzania w celach marketingu usług i towarów własnych VIRTAL. W w/w sprawach powinieneś ze względów bezpieczeństwa zwrócić się do VIRTAL na piśmie.

§ 3
Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

§ 4
Dane zbierane podczas kontaktu

 1. Gdy Użytkownik kontaktuje się z VIRTAL celem dokonania jakichkolwiek czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, VIRTAL może ponownie wymagać potwierdzenia danych, w tym osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu email etc. celem potwierdzenia tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie, w tym przesłania informacji handlowej. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej podałeś formularzu kontaktowym, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania żądanych informacji.

§ 5
Wykorzystywanie danych

 1. Dane osobowe, które zostały podane przez użytkownika i na których przetwarzanie użytkownik wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu opisanych powyżej.
 2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o użytkownikach VIRTAL. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a VIRTAL będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie.
 3. W sytuacjach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, VIRTAL może być zmuszony udostępnić dane, w tym osobowe, upoważnionym organom administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości etc.
 4. Akceptując na poziomie formularza kontaktowego treść niniejszej Polityki Prywatności użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu kontaktowym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od VIRTAL dotyczącej produktów własnych VIRTAL, co jest zbieżne z celem złożenia przez użytkownika serwisu zapytania ofertowego.

§ 6
Sposób kontaktu

 1. Jeśli użytkownik wypełnił formularz kontaktowy albo wysłał do VIRTAL wiadomość e-mail, VIRTAL może kontaktować się telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie albo zaprezentowania produktów VIRTAL.

§ 7
Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, w tym IP.
 2. Serwis rozpoznaje użytkownika, umożliwiając ustalenie jakiej informacji potrzebuje, czego szuka, które kategorie odwiedza częściej niż pozostałe. Dzięki temu oferta serwisu staje się bardziej dostosowana do potrzeb użytkownika. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez serwis do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą również zbieraniu danych o ruchu na witrynie za pośrednictwem pliku cookie DoubleClick dla usługi Google Analytics oraz w celach remarketingu, stosowania reklam graficznych dla użytkowników strony. Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.
 3. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu końcowym użytkownika, zapisanych tam plików, ani też celowo nie wpływa niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu;
 4. VIRTAL oświadcza, iż w ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z VIRTAL reklamodawców oraz partnerów;
 7. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a VIRTAL informuje użytkowników o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie;
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez VIRTAL cookies w sposób opisany powyżej.
 9. VIRTAL informuje, że użytkownik, który wyrazi zgodę na udostępnienie danych osobowych partnerom VIRTAL, może również otrzymywać pliki cookies pochodzące od współpracujących z VIRTAL reklamodawców i partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies pochodzących od innych podmiotów można znaleźć na ich stronach internetowych.
 10. VIRTAL nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.