Reklama produktowa

Reklama produktowa prezentowana jest w formie graficznej.  Zawiera zdjęcie produktu, tytuł, cenę i nazwę sklepu. Reklama ta wyświetlana jest na podstawie informacji o produktach przekazanych  do konta Google Merchant Center

Reklamy wyświetlane są 

Zastosowanie

Sprzedaż on-line